geboren ca. Anfang 2021, Schulterhöhe 55 cm

 

Blacky ist ein freundlicher, junger Hund.  Er und sein Bruder Christopher wurden auf einer Straße ausgesetzt und eine Dame nahm sie mit in ihren Garten, weil ihre Nachbarn drohten, sie zu töten, wenn wir sie nicht von dort wegnehmen.  Aber leider hat die Dame schon viele Tiere und sie ist alt.  Also mussten sie auch von dort wieder weg und sind jetzt auf einer Notfall-Pflegestelle, die aber nicht wirklich Platz hat für 2 junge, große Hunde.... 

 

Blacky kommt mit anderen Tieren gut aus, drängt sich bei der Pflegestelle aber etwas in den Vordergrund; er ist lieb zu Kindern, kennt Katzen.

Er rennt und spielt sehr gerne.


* geboren ca. Anfang 2021
* Schulterhöhe ca. 55 cm
* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat.
* geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)
* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)
* kastriert
* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, sie müssen sich um nichts kümmern.

Wer hat die Zeit und Geduld für ein neues Familienmitglied? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht oder Selbstauskunft!

 

*****

 

born approx. beginning of 2021, shoulder height 55 cm


Blacky is a friendly young dog.  He and his brother Christopher were abandoned on a street and a lady took them into her garden because her neighbours threatened to kill them if we didn't take them away from there.  But unfortunately the lady already has many animals and she is old.  So they had to leave there too and are now in an emergency foster home, but it doesn't really have room for 2 young, big dogs....

Blacky gets on well with other animals but is a bit of a push over at the foster home; he is sweet with children, knows cats.

He loves to run and play.

* Born approx. beginning of 2021
* shoulder height approx. 55 cm
* currently still in Romania, may leave when he has found a home.
* vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation)
* chipped; tested with 4 D Snaptest (Lyme disease, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)
* neutered
* transport (registered with traces) to the new home will be completely organised, they don't have to take care of anything.

Who has the time and patience for a new family member? We are looking forward to your message or self-disclosure!

 

*****

 

født ca. i begyndelsen af 2021, skulderhøjde 55 cm

Blacky er en venlig ung hund.  Han og hans bror Christopher blev efterladt på en gade, og en dame tog dem med ind i sin have, fordi naboerne truede med at slå dem ihjel, hvis vi ikke tog dem væk derfra.  Men desværre har damen allerede mange dyr, og hun er gammel.  Så de måtte også forlade stedet og er nu i en nødplejefamilie, men der er ikke rigtig plads til 2 unge, store hunde....


Blacky kommer godt ud af det med andre dyr, men han er lidt af en pusher på plejehjemmet; han er sød mod børn og kender katte.

Han elsker at løbe og lege.

* Født ca. i begyndelsen af 2021
* skulderhøjde ca. 55 cm
* befinder sig i øjeblikket stadig i Rumænien, men rejser måske, når han har fundet et hjem.
* vaccineret (EU-vaccinecertifikat; vaccinationer: rabies + grundvaccination)
* chippet; testet med 4 D Snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)
* kastreret
* transport (registreret med spor) til det nye hjem vil være fuldstændig organiseret, de behøver ikke at tage sig af noget.

Hvem har tid og tålmodighed til et nyt familiemedlem? Vi glæder os til at modtage din besked eller din selvafsløring!