Tonja, ca. 50 cm Schulterhöhe, geboren ca.2018

Die weiße Hündin Tonja mit dem Stummelschwänzchen und der hübschen braunen Zeichnung im Gesicht wohnt bereits seit dem Welpenalter bei Maria im Shelter. Sie lebt mit vielen anderen Hunden im Auslauf und hält sich hier bei Konflikten stets heraus, ist freundlich zu allem und jedem, neugierig und friedfertig.  Sie frisst aus der Hand. Sie lässt sich streicheln und ist sehr interessiert am Menschen, nichts desto trotz benötigt sie ein Zuhause mit Geduld und Zeit, da sie nichts anderes als das Shelter kennt...sie ist glücklicherweise neugierig und interessiert, so dass sie mit Sicherheit alles lernen kann. Tonja konnte man lange Zeit gar nicht anfassen; seit ca. 6 Monaten ist sie sowohl sehr interessiert als auch nahbar und definitiv bereit für ein (geduldiges) Zuhause...es ist immer wieder faszinierend, wie sich Hunde nach 2 jähren oder mehr ins Positive verändern...

 

* Schulterhöhe ca. 50 cm

* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn sie ein Zuhause gefunden hat.

* geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)

* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose); kastriert

* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, sie müssen sich um nichts kümmern.

 

Tonja wartet auf Menschen, die ihr zeigen, wie toll Streicheleinheiten sind - wir freuen uns auf die Selbstauskunft!

 

*******

 

Tonja, approx. 50 cm, born approx.2018

Beautiful white Tonja with the stubby tail and the pretty brown markings on her face has been living with Maria in the shelter since she was a puppy. She lives with many other dogs in the run and always stays out of conflicts here, is friendly to everything and everyone, curious and peaceful.  She eats from the hand. She can be stroked and is very interested in people, nevertheless she needs a home with patience and time, as she knows nothing else than the shelter...luckily she is curious and interested, so she can surely learn everything. Tonja could not be touched for a long time; since about 6 months she is both very interested and approachable and definitely ready for a (patient) home...it is always fascinating how dogs change into the positive after 2 years or more.... 

 

* Shoulder height approx. 50 cm

* currently still in Romania, may leave when he has found a home.

* vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation)

* chipped; tested with 4 D Snaptest (Lyme disease, heartworm, Ehrlichia,    Anaplasma); neutered

* Transport (registered with Traces) to the new home will be completely organised, you don't have to worry about anything

 

Tonja is waiting for people who will show her how great cuddles are - we are looking forward to the self-assessment!

 

********

 

Tonja, ca. 50 cm skulderhøjde, født ca.2018

Den hvide tæve Tonja med den stubbe hale og de smukke brune markeringer i ansigtet har boet hos Maria på internatet, siden hun var hvalp. Hun bor sammen med mange andre hunde i løbegården og holder sig altid ude af konflikter her, hun er venlig over for alt og alle, nysgerrig og fredelig.  Hun spiser fra hånden. Hun kan blive strøget og er meget interesseret i mennesker, men hun har brug for et hjem med tålmodighed og tid, da hun ikke kender andet end shelteret...heldigvis er hun nysgerrig og interesseret, så hun kan sikkert lære alt. Tonja kunne ikke røres i lang tid; siden ca. 6 måneder er hun både meget interesseret og imødekommende og helt klart klar til et (tålmodigt) hjem....det er altid fascinerende hvordan hunde ændrer sig positivt efter 2 år eller mere....

 

* Skulderhøjde ca. 50 cm
* er i øjeblikket stadig i Rumænien, men kan rejse, når hun har fundet et hjem.
* vaccineret (EU-vaccinecertifikat; vaccinationer: rabies + grundvaccination)
* chippet; testet med 4 D Snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose); kastreret
* Transport (registreret hos Traces) til det nye hjem vil være fuldstændig organiseret, du behøver ikke at bekymre dig om noget.

Er du seriøst interesseret og ønsker at give hende et fremtidigt hjem, så vil vi meget gerne bede dig udfylde vores spørgeskema og sende det til os.