Rüde Badges, geboren April 2022,Schulterhöhe ca. 55-60 cm


Badges und seine Geschwister hatten eigentlich schon ihr Todesurteil unterschrieben. Ihre Mutter Masha wurde schwanger, die Besitzer wollten die Welpen nicht und sie sollten entsorgt werden. Gottseidank konnten sie zusammen mit ihrer Mutter dort herausgeholt werden und konnten nun liebevoll bei einer Pflegefamilie aufwachsen. Die Welpen haben bei ihrer Pflegefamilie bereits andere Hunde, Katzen und Pferde kennen gelernt. 


Leider mussten sie im Spätsommer 2022 ins Shelter umziehen, da die Pflegestelle keine Kapazitäten für 5 große Junghunde hat und somit warten Badges und 2 weitere Geschwister (Popeye, Finja) immer noch auf ihre Familie, die sich hoffentlich bald meldet.

 

Badges ist ein recht entspannter, angenehmer, nicht allzu wilder Zeitgenosse, der den Kontakt zum Menschen sucht und mag aber dennoch eher zurückhaltend als aufdringlich ist.


* geboren April 2022
* Schulterhöhe ca. 55-60 cm
* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat.
* geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)
* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)
* kastriert
* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, sie müssen sich um nichts kümmern.

Welche Familie hat Lust auf ein fröhliches, junges Familienmitglied?  Wir freuen uns auf Ihre Nachricht oder Selbstauskunft!

 

*****

 

Male Badges, born April 2022, shoulder height approx. 55-60 cm.

 

Badges and his siblings had actually already signed their death warrant. Their mother Masha became pregnant, the owners did not want the puppies and they were to be disposed of. Thank God they could be taken out of there together with their mother and could now grow up lovingly with a foster family. The puppies have already met other dogs, cats and horses with their foster family. 

 

Unfortunately, they had to move to the shelter in late summer 2022 as the foster home has no capacity for 5 big young dogs and so Badges and 2 other siblings (Popeye, Finja) are still waiting for their family who will hopefully get in touch soon.

 

Badges is a quite relaxed, pleasant, not too wild contemporary who seeks and likes contact with humans but is still rather reserved than pushy.

 

* born April 2022

* shoulder height approx. 55-60 cm

* currently still in Romania, may leave when he has found a home.

* vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation)

* chipped; tested with 4 D Snaptest (Lyme disease, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)

* neutered 

* transport (registered with traces) to the new home will be completely organised, you don't have to take care of anything.

 


Which family would like to have a happy, young family member?  We are looking forward to your message or self-disclosure!

 

*****

 

Badges, født april 2022, ca. 55-60 cm.
Badges og hans søskende havde faktisk allerede underskrevet deres dødsdom. Deres mor Masha blev gravid, men ejerne ville ikke have hvalpene, og de skulle bortskaffes. Gudskelov kunne de tages ud derfra sammen med deres mor og kunne nu vokse op i en kærlig plejefamilie. Hvalpene har allerede mødt andre hunde, katte og heste hos deres plejefamilie. 
Desværre måtte de flytte til internatet i sensommeren 2022, da plejehjemmet ikke har plads til 5 store unge hunde, og derfor venter Badges og 2 andre søskende (Popeye og Finja) stadig på deres familie, som forhåbentlig snart vil kontakte dem.
Badges er en ret afslappet, behagelig, ikke alt for vild moderne hund, der søger og kan lide kontakt med mennesker, men som stadig er mere reserveret end påtrængende.
* født april 2022
* skulderhøjde ca. 55-60 cm
* befinder sig i øjeblikket stadig i Rumænien, men rejser måske, når han har fundet et hjem.
* vaccineret (EU-vaccinecertifikat; vaccinationer: rabies + grundvaccination)
* chippet; testet med 4 D Snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)
* kastreret 
* transport (registreret med spor) til det nye hjem vil være fuldstændig organiseret, du behøver ikke at tage dig af noget.

 


Er du seriøst interesseret og ønsker at give hende et fremtidigt hjem, så vil vi meget gerne bede dig udfylde vores spørgeskema og sende det til os.