Update 06/2024

Codo hat sich unglaublich gewandelt. Er ist mittlerweile extrem verkuschelt und kann von Menschen kaum genug Aufmerksamkeit bekommen. Dieser Rüde hat seine Lebensfreude wiedergefunden.

 

Update 06/2024
Codo has changed incredibly. He is now extremely cuddly and can hardly get enough attention from people. This male dog has found his zest for life again.

 

Opdatering 06/2024
Codo har forandret sig utroligt meget. Han er nu ekstremt kælen og kan næsten ikke få nok opmærksomhed fra folk. Denne hanhund har fundet sin livsglæde igen.

 


 

Codo, geboren ca. 2022 / 2023,  ca. 40 cm Schulterhöhe, im Shelter seit 02/2024

 

Codo ist aktuell nur noch zurückhaltend und unsicher aber nicht mehr ängstlich. Er kam im Februar aus der Tötung und war überhaupt nicht ansprechbar - hat sich seitdem sehr verbessert. Er braucht ein Zuhause, dass ihm Sicherheit gibt und ihn in seinem Tempo ankommen lässt.

 

Er ist ein neugieriger und freundlicher Hund, der alles vom Leben noch lernen möchte. 

Wir wünschen uns für ihn ein Zuhause bei lieben Menschen, die ihm in Ruhe das Hunde ABC beibringen und ihm zeigen, was ein gutes Hundeleben ist.

 • aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat 
 • geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung) 
 • gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm,Ehrlichiose, Anaplasmose) 
 • kastriert
 • verträglich mit Artgenossen
 • Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, Sie müssen sich um nichts kümmern. 

Bei ernsthaftem Interesse freuen wir uns sehr auf Ihre Selbstauskunft!

 

*****

 

Codo, born approx. 2022 / 2023, approx. 40 cm shoulder height, at the shelter since 02/2024

Codo is currently only reserved and insecure but no longer fearful. He came from the shelter in February and was completely unresponsive - he has improved a lot since then. He needs a home that gives him security and lets him settle at his own pace.

He is a curious and friendly dog who still wants to learn everything about life. We would like to find him a home with loving people who will teach him the ABCs of being a dog and show him what a good dog's life is all about.

 • currently still in Romania, may leave when he has found a home
 • vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies + basic immunization)
 • chipped; tested with 4 D snap test (borreliosis, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)
 • neutered
 • compatible with other dogs
 • Transport (registered with traces) to the new home is completely organized, you do not have to worry about anything.

If you are seriously interested, we look forward to receiving your self-disclosure!

 

*****

 

Codo, født ca. 2022 - 2023, ca. 40 cm skulderhøjde, på internatet siden 02/2024

Codo er i øjeblikket kun reserveret og usikker, men ikke længere bange. Han kom fra internatet i februar og var helt ukontaktbar - han har fået det meget bedre siden da. Han har brug for et hjem, der giver ham tryghed og lader ham falde til i sit eget tempo.

Han er en nysgerrig og venlig hund, som stadig gerne vil lære alt om livet. Vi vil gerne finde et hjem til ham hos kærlige mennesker, som vil lære ham hundens ABC og vise ham, hvad et godt hundeliv handler om.

 • Han er stadig i Rumænien, men rejser måske, når han har fundet et hjem.
 • vaccineret (EU-vaccinationscertifikat; vaccinationer: rabies + grundimmunisering)
 • chippet; testet med 4 D snap-test (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)
 • kastreret
 • kompatibel med andre hunde
 • Transport (registreret med spor) til det nye hjem vil være helt organiseret, du behøver ikke at bekymre dig om noget.

Hvis du er seriøst interesseret, ser vi frem til at modtage din selvangivelse!