Henri, geboren Oktober 2021, Schulterhöhe ca. 70 cm
Henri ist als Welpe von Maria aus der Tötung gerettet worden und seitdem im Shelter - keine Anfrage; Nichts kam bisher für ihn. Er ist ein freundlicher Rüde, der jedoch aufgrund des Lebens, was er bis jetzt führen musste, etwas zurückhaltend dem Menschen gegenüber. Er hat keine Angst aber leider ist im Shelter weder die Zeitz noch die Kapazität, sich näher mit ihm zu befassen, denn ganz schnell springen einem zig Hunde am Rücken hoch, bückt man sich, um ihm auf Augenhöhe zu begegnen.Dann dreht Henri sich um und geht, denn zu viele Hunde auf einmal mag er nicht. Er kommt gut mit allen Artgenossen klar soweit aber diese Tumulte mag er nicht.
Er sucht eine Familie mit Zeit und Geduld für einen jungen Hund, der sein Hunde ABC noch lernen muss und einfach in seinem Tempo ankommen darf.
* geboren ca. 10/2021
* Schulterhöhe  ca. 70 cm
* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat.
* geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)
* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)
* kastriert
* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, sie müssen sich um nichts kümmern.
Geben Sie ihm Wir freuen uns auf Ihre Nachricht oder Selbstauskunft!
*****
Henri, born October 2021, shoulder height approx. 70 cm.

Henri was rescued from the death shelter by Maria as a puppy and has been in the shelter ever since - no request; nothing has come for him so far. He is a friendly male but because of the life he has had to lead so far, he is a little reserved towards people. He is not afraid, but unfortunately the Shelter has neither the time nor the capacity to deal with him closely, because if you bend down to meet him at eye level, lots of dogs will jump up your back very quickly, and then Henri will turn around and leave, because he doesn't like too many dogs at once. He gets along well with all his fellow dogs, but he doesn't like these turmoils.

He is looking for a family with time and patience for a young dog who still needs to learn his dog ABC and just be allowed to arrive at his own pace.

* born approx. 10/2021
* shoulder height approx. 70 cm
* currently still in Romania, may leave when he has found a home.
* vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation)
* chipped; tested with 4 D Snaptest (Lyme disease, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)
* neutered
* transport (registered with traces) to the new home will be completely organised, you don't have to worry about anything.

We look forward to your message or self-assessment!

 *****

 Henri, født oktober 2021, skulderhøjde ca. 70 cm


Henri blev reddet af Maria som hvalp fra hundeslagteriet og har været på internatet lige siden - ingen anmodning; der er ikke kommet noget til ham indtil videre. Han er en venlig hanhund, men på grund af det liv, han har haft indtil nu, er han lidt tilbageholdende over for mennesker. Han er ikke bange, men desværre har shelteret hverken tid eller kapacitet til at tage sig af ham tæt på, for hvis man bøjer sig ned for at møde ham i øjenhøjde, vil mange hunde meget hurtigt hoppe op ad ryggen på en, og så vender Henri sig om og går, fordi han ikke kan lide for mange hunde på én gang. Han kommer godt ud af det med alle sine medhunde, men han kan ikke lide tumult.

Han søger en familie med tid og tålmodighed til en ung hund, som stadig skal lære sin hunde-ABC og bare have lov til at komme frem i sit eget tempo.

* født ca. 10/2021
* skulderhøjde ca. 70 cm
* befinder sig i øjeblikket stadig i Rumænien, men rejser måske, når han har fundet et hjem.
* vaccineret (EU-vaccinecertifikat; vaccinationer: rabies + grundvaccination)
* chippet; testet med 4 D Snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)
* kastreret
* transport (registreret med spor) til det nye hjem vil være fuldstændig organiseret, du behøver ikke at bekymre dig om noget.
Hvis du er seriøst interesseret, ser vi frem til at modtage din selvangivelse.