Jasper, geboren ca. 2021, ca. 45 cm Schulterhöhe

 

Jasper wurde ausgesetzt gefunden und bei einer Frau aufgenommen, die ihn aber nun nicht mehr behalten kann, weil die Nachbarn keine Hunde mögen.

Wohin mit ihm, wieder auf die Strasse?

 

Er lebt bei der Frau zusammen mit einer älteren Hündin, die auch weg soll. Mit ihr zeigt er sich als gut verträglich und Menschen gegenüber zutraulich. Er sucht ein gutes Zuhause, wo er in Ruhe das Hunde ABC lernen darf.

 

* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat.

*geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)

* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)

* kastriert 

* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, sie müssen sich um nichts kümmern.

 

Wir freuen uns bei Interesse sehr über Ihre Nachricht oder die Selbstauskunft.

 

*******

 

Jasper, born approx. 2021, approx. 45 cm shoulder height

Jasper was found abandoned and taken in by a woman who can no longer keep him because the neighbours don't like dogs.

Where to put him, back on the street?

He lives with the woman together with an older female dog who is also supposed to leave. He gets along well with her and is trusting towards people. He is looking for a good home where he can learn the ABC of dogs in peace and quiet.

* Currently still in Romania, may leave when he has found a home.
*vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation)
* chipped; tested with 4 D Snaptest (Lyme disease, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)
* neutered
* transport (registered with traces) to the new home is completely organised, you don't have to worry about anything.

 

We are looking forward to your self-information if you are seriously interested.

 

******

 

Jasper, født ca. 2021, ca. 45 cm skulderhøjde

Jasper blev fundet forladt og taget til sig af en kvinde, som ikke længere kan beholde ham, fordi naboerne ikke kan lide hunde.

Hvor skal han sættes hen, tilbage på gaden?

Han bor hos kvinden sammen med en ældre hunhund, som også skal rejse. Han kommer godt ud af det med hende og er tillidsfuld over for mennesker. Han søger et godt hjem, hvor han kan lære hundenes ABC i fred og ro.

* Er i øjeblikket stadig i Rumænien, men rejser måske, når han har fundet et hjem.
*vaccineret (EU-vaccinationskort; vaccinationer: rabies+grundvaccination)
* chippet; testet med 4 D Snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)
* kastreret
* transporten (registreret med spor) til det nye hjem er fuldstændig organiseret, du behøver ikke at bekymre dig om noget.

 

Er du seriøst interesseret og ønsker at give hende et fremtidigt hjem, så vil vi meget gerne bede dig udfylde vores spørgeskema og sende det til os.