Juno, geboren ca. 2020, ca. 40-45 cm Schulterhöhe

 

Junos tragische, traurige Geschichte. Seit 2 Jahren wartete der arme Hund in diesem kargen Zwinger im Public Shelter Dragasani / Rumänien. Kälte, andere Hunde auf engstem Raum nie Ruhe, wenig Futter, nie ein schöner Tag. Im November die freudige Nachricht, Juno hat ein Zuhause gefunden. Leider dachte man bis dahin, Juno sei eine Hündin. Als Juno herausgeholt wurde (davon sind die oberen Videos) und sich herausstellte, es ist ein Rüde, platzte sein Traum vom Zuhause, denn dort war bereits ein Rüde und man wollte nur eine Hündin :-( Und er hatte sich soooo gefreut, rausgekommen zu sein....

 

Juno ist ein lieber Hund, der sich sicherlich sehr gut in einem Zuhause machen würde.

Mit anderen Hunden zeigt er sich als verträglich.

Und er freut sich sehr über Menschen.

 

Bekommt Juno noch eine 2.Chance oder bedeutet der geplatzte Traum vom Zuhause, daß er für immer in diesem schlimmen Public Shelter bleiben muss und nie glücklich wird?

 

* geboren ca. 2020

* Schulterhöhe ca. 40-45 cm

* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat

*geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)

* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)

 *kastriert

* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, Sie müssen sich um nichts kümmern.

 

Wir freuen uns über Ihre Nachricht oder Selbstauskunft. Bitte helft ihm!

 

******

 

 Juno, born approx. 2020, approx. 40-45 cm shoulder height 

 

Juno's tragic, sad story. The poor dog had been waiting in this barren kennel in the Dragasani public shelter in Romania for 2 years. Cold, other dogs in a confined space, never any rest, little food, never a nice day. In November, the happy news that Juno had found a home. Unfortunately, until then Juno was thought to be a bitch. When Juno was taken out (see the videos above) and it turned out to be a male, his dream of a home was shattered, because there was already a male there and they only wanted a female :-( And he was soooo happy to be out.... 

 

Juno is a lovely dog who would certainly do very well in a home.

He is friendly with other dogs.

And he is very happy to meet people.

 

Will Juno get a second chance or does his shattered dream of a home mean that he will have to stay in this terrible public shelter forever and will never be happy? 

 

* born approx. 2020

* shoulder height approx. 40-45 cm

* currently still in Romania, may leave when he has found a home

*vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies + basic immunisation)

* chipped; tested with 4 D snap test (borreliosis, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)

 *neutered

* Transport (registered with traces) to the new home will be completely organised, you don't have to worry about anything. 

We are looking forward to your message or self-disclosure

 

*******

 

Juno, født ca. 2020, ca. 40-45 cm skulderhøjde 

 

Junos tragiske, triste historie. Den stakkels hund havde ventet i denne golde kennel på det offentlige internat Dragasani i Rumænien i 2 år. Kulde, andre hunde i et begrænset rum, aldrig hvile, lidt mad, aldrig en god dag. I november kom den glædelige nyhed, at Juno havde fundet et hjem. Desværre havde man indtil da troet, at Juno var en tæve. Da Juno blev taget ud (se videoerne ovenfor), og det viste sig at være en han, blev hans drøm om et hjem knust, for der var allerede en han, og de ville kun have en hun :-( Og han var sååå glad for at blive taget ud.... 

 

Juno er en dejlig hund, som helt sikkert vil klare sig godt i et hjem.

Han er venlig over for andre hunde.

Og han er meget glad for at møde mennesker.

 

Vil Juno få en ny chance, eller betyder hans knuste drøm om et hjem, at han må blive i dette forfærdelige offentlige internat for evigt og aldrig vil blive lykkelig? 

 

* født ca. 2020

* Skulderhøjde ca. 40-45 cm

* stadig i Rumænien, kan rejse, når han har fundet et hjem

*vaccineret (EU-vaccinationscertifikat; vaccinationer: rabies + grundimmunisering)

* Chippet; testet med 4 D snap-test (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)

 *Kastreret

* Transport (registreret med spor) til det nye hjem vil være fuldstændig organiseret, du behøver ikke at bekymre dig om noget.

Er du seriøst interesseret og ønsker at give hende et fremtidigt hjem, så vil vi meget gerne bede dig udfylde vores spørgeskema og sende det til os.