Die drei Brüder Linus, Lio und Luan


Linus, geboren ca. 04/2022, Schulterhöhe ca. 64 cm

 

Update März 2023:  

Aus Linus ist ein wunderschöner, großer (65 cm) filigraner und freundlicher Rüde geworden!

 

Er lebt noch immer im selben Auslauf wie als Welpe, allerdings ist das Tor zum Auslauf nun tagsüber auf. 

 

Der hübsche Rüde ist neugierig und dem Menschen sehr zugewandt, kann sich aber noch nicht so ganz überwinden, sich durchstreichen zu lassen.

 

Leider springen immer alle anderen Hunde auf einem herum, so dass man nicht wirklich eine Chance hat, wenn man sich herunterbeugt, um ihm auf Augenhöhe zu begegnen.

 

Mit Geduld ist er sicherlich ein treuer Freund fürs Leben.

 

Dieser süße Hund mit seinen wundervollen stehenden Ohren ist genauso lustig und verspielt wie es seine Ohren vermuten lassen - fröhlich, aufgeweckt, neugierig und verspielt. Er lebt derzeit mit seinen zwei Brüdern bei Maria im Shelter, die genauso süße Stehohren haben, wie er.

 

Da er bisher nur das Shelter von Maria kennt und noch sehr jung ist, muss er noch einiges Lernen. Die Welt steht ihm also offen, die er aber gern erkundet. Mit ausreichend Zeit und Geduld für einen jungen Hund, wird er alles Stück für Stück dazu lernen.

 

Er lebt im Shelter mit anderen jungen Hunden und seinen zwei Brüdern zusammen in einem Auslauf, mit denen er sich super versteht. Es wird viel gespielt, aber auch viel geschlafen.

 

Wir suchen eine Familie, die ihm mit genügend Zeit das Hunde-ABC beibringt.

Bei ernsthaftem Interesse, schreiben Sie uns eine Nachricht oder füllen direkt die Selbstauskunft aus!

 

Wir freuen uns!

 

* geboren ca. 04/2022

* Schulterhöhe ca. 65 cm

* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat.

* geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)

* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)

* kastriert

* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, sie müssen sich um nichts kümmern.

  

*****

 

Linus, born approx. 04/2022, shoulder height 65 cm

 

Update March 2023:  
Linus has grown into a beautiful, tall (65 cm) filigree and friendly male!

He still lives in the same run as he did as a puppy, but the gate to the run is now open during the day. 

The handsome male is curious and very affectionate towards people, but can't quite bring himself to be brushed yet.

Unfortunately, all the other dogs are always jumping all over you, so you don't really stand a chance if you lean down to meet him at eye level.

With patience, he is sure to be a loyal friend for life.

 

This sweet dog with his wonderful standing ears is just as fun and playful as his ears suggest - happy, bright, curious and playful. He currently lives with his two brothers at Maria's Shelter, who have just as cute standing ears as he does. 

 

As he only knows Maria's shelter and is still very young, he still has a lot to learn. So the world is open to him, but he loves to explore it. With enough time and patience for a young dog, he will learn everything bit by bit.

 

He lives in the shelter with other young dogs and his two brothers, with whom he gets along very well. He plays a lot, but also sleeps a lot.

 

Due to his age, he is not yet neutered, but this should be done later.

 

We are looking for a family who will spend enough time teaching him the ABC of dogs.

 

If you are seriously interested, please write us a message or fill out the self-disclosure form directly!

 We are looking forward to it!

 

* born approx. 04/2022

* shoulder height approx. 65 cm

* currently still in Romania, may leave when he has found a home.

* vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation)

* chipped; tested with 4 D Snaptest (Lyme disease, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)

* neutered 

* transport (registered with traces) to the new home will be completely organised, you don't have to take care of anything.

 

 

*****

  

Linus, født ca. 04/2022, ca. 65 cm

 

Opdatering:  
Linus er vokset til en smuk, høj (65 cm) filigran og venlig han!

Han bor stadig i den samme løbegård, som han gjorde som hvalp, men porten til løbegården er nu åben om dagen. 

Den flotte han er nysgerrig og meget kærlig over for mennesker, men kan endnu ikke helt få sig selv til at blive børstet.

Desværre hopper alle de andre hunde altid over en, så man har ikke rigtig en chance, hvis man læner sig ned for at møde ham i øjenhøjde.

Med tålmodighed vil han helt sikkert blive en loyal ven.

 

Denne søde hund med sine vidunderlige stående ører er lige så sjov og legesyg som ørerne antyder - glad, kvik, nysgerrig og legesyg. Han bor i øjeblikket sammen med sine to brødre på Maria's Shelter, som har lige så søde stående ører som ham.

 

Da han kun kender Marias shelter og stadig er meget ung, har han stadig meget at lære. Så verden er åben for ham, men han elsker at udforske den. Med tilstrækkelig tid og tålmodighed for en ung hund lærer den alting lidt efter lidt.

 

Han bor på internatet sammen med andre unge hunde og sine to brødre, som han kommer godt ud af det med. Han spiller meget, men sover også meget.

  

På grund af hans alder er han endnu ikke kastreret, men det skal ske senere.

 

Vi leder efter en familie, der vil bruge tid nok på at lære ham hundenes ABC.

 

Hvis du er seriøst interesseret, bedes du skrive en besked til os eller udfylde selvoplysningsformularen direkte!

 

Vi glæder os til det!

 

* født ca. 04/2022

* skulderhøjde ca.65 cm

* befinder sig i øjeblikket stadig i Rumænien, men rejser måske, når han har fundet et hjem

* vaccineret (EU-vaccinecertifikat; vaccinationer: rabies + grundvaccination)

* chippet; testet med 4 D Snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)

* kastreret 

* transport (registreret med spor) til det nye hjem vil være fuldstændig organiseret, du behøver ikke at tage dig af noget.

 

 

Er du seriøst interesseret og ønsker at give hende et fremtidigt hjem, så vil vi meget gerne bede dig udfylde vores spørgeskema og sende det til os.