Update 05/2024

Opdatering 05/2024


 

Pauli, geboren geschätzt 10/2022, Schulterhöhe ca.50 cm

 

Pauli wartet sehnsüchtig auf ein Leben! Er war ungewollt und landete in einer schlimmen rumänischen Tötung :-(

Dort hatte er Glück im Unglück und wurde rechtzeitig herausgeholt und bei Maria untergebracht im Shelter.

 

Er ist ein freundlicher, neugieriger,lieber und verspielter junger Hund, der Dein Leben mit Sicherheit bereichern wird.

 

Er steht am Anfang seines Lebens und möchte so gerne ein Zuhause finden bei Menschen, die ihm zeigen, wie schön ein Hundeleben sein kann. Mit einem positiv verstärkenden Erziehungsstil sollten seine Menschen ihm das Hunde ABC beibringen.

 • geschätztes Geburtsdatum: 10/2022
 • Herkunft: aus der Tötung gerettet
 • aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat.
 • Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung; hat einen EU Impfpass und einen Mikrochip
 • Test: 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)
 • kastriert: ja
 • verträglich mit Hunden: ja
 • verträglich mit Katzen: kann bei Bedarf getestet werden
 • Transport (angemeldet mit Traces) wird von uns organisiert, sie müssen sich um nichts kümmern.

 

Wer würde ihm ein Zuhause und damit ein Leben schenken? Wir freuen uns auf Ihre Selbstauskunft.

 

*****

Pauli, born estimated 10/2022,  shoulder height approx. 50 cm

 

Pauli is eagerly waiting for a life! He was unwanted and ended up in a terrible Romanian killshelter :-(
He was lucky there and was taken out in time and placed with Maria in the shelter.
He is a friendly, curious,lovely and playful young dog who will surely enrich your life.

He is at the beginning of his life and would love to find a home with people who will show him how good a dog's life can be. With a positive reinforcement style of training, his people should teach him the ABCs of dogs. 

 •     Estimated date of birth: 10/2022
 •     Origin:rescued from killshelter
 •     Currently still in Romania, may leave when he finds a home.
 •     Vaccinations: Rabies+basic immunisation; has an EU vaccination certificate and microchip.
 •     Test: 4 D Snaptest (Lyme disease, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)
 •     neutered: yes
 •     compatible with dogs: yes
 •     compatible with cats: can be tested
 •     Transport (registered with Traces) will be organised by us, you do not have to worry about anything.

Who would give him a home and a life? We are looking forward to your self-disclosure.
 

*****

 

Pauli, født skønsmæssigt 10/2022, skulderhøjde ca. 50 cm.

 

Pauli venter ivrigt på et liv! Han var uønsket og endte på et forfærdeligt rumænsk shelter :-(
Han var heldig der og blev taget ud i tide og anbragt sammen med Maria i shelteret.

Han er en venlig, nysgerrig og legesyg ung hund, som helt sikkert vil berige dit liv.

Han er i begyndelsen af sit liv og ville elske at finde et hjem med mennesker, der vil vise ham, hvor godt et hundeliv kan være. Med en positiv forstærkningsstil bør hans mennesker lære ham hundens ABC.

 •     Anslået fødselsdato: 10/2022
 •     Oprindelse: reddet fra drab
 •     Hun befinder sig stadig i Rumænien, men rejser måske, når hun finder et hjem.
 •     Vaccinationer: Rabies+grundvaccination; har et EU-vaccineringscertifikat og en mikrochip.
 •     Test: 4 D Snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)
 •     kastreret: ja
 •     kompatibel med hunde: ja
 •     Transport (registreret hos Traces) bliver organiseret af os, så du behøver ikke at bekymre dig om noget. 

 

Er du seriøst interesseret og ønsker at give hende et fremtidigt hjem, så vil vi meget gerne bede dig udfylde vores spørgeskema og sende det til os.

 

Update 03/2024:

Der kleine Kerl ist mitten in der Pubertät und hat es nicht einfach mit seinen Kennel-Kameraden. Er kriegt immer mal kräftig auf die Nase und hat nicht die Kraft sich durchzusetzen. Er ist ein so so liebevoller junger Hund, dem wir so gerne die täglichen Gängeleien der anderen Hunde ersparen würden. Er wird nicht direkt gemobbt aber ist halt einer der Schwächeren.

 

Update 03/2024:
The little guy is in the middle of puberty and doesn't have it easy with his kennel mates. He's always getting his nose in the water and doesn't have the strength to assert himself. He is such a loving young dog that we would love to spare him the daily bullying from the other dogs. He is not directly bullied, but he is one of the weaker ones.

 

Opdatering 03/2024:
Den lille fyr er midt i puberteten og har det ikke nemt med sine kennelkammerater. Han får altid lidt skældud og har ikke styrken til at hævde sig selv. Han er sådan en kærlig ung hund, at vi meget gerne vil skåne ham for den daglige mobning fra de andre hunde. Han bliver ikke direkte mobbet, men han er en af de svagere. 

Update 07/2023