Popeye, geboren April 2022, ca. 50-55 cm

Update Popeye November 2022:

 

Seit Welpe im Shelter, ist Popeye ein toller Junghund geworden. Sein Text als Welpe ist noch weiter unten auf der Seite. 3 von 5 Geschwistern sind immer noch im Shelter und Popeye lebt verträglich mit vielen anderen Hunden immer noch in seinem ehemaligen Welpenauslauf vor dem Shelter.

 

Er ist schüchtern zurückhaltend aber nicht ängstlich. Kein Wunder, hat er doch nie kennengelernt, dass ein Mensch wirklich Zeit für ihn hat. Wir suchen daher ENDLICH sein Zuhause, dass ihm mit Geduld und Verständnis zeigt, wie schön ein Leben fernab des Shelters sein kann. Popeye muss natürlich noch das 1 x 1 des Hundelebens in einem Zuhause lernen. Gerne mit bereits vorhandenem Ersthund. 

 

* geboren April 2022
* Schulterhöhe ausgewachsen ca. 55 cm
* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat.
* geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)
* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)
* kastriert
* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, sie müssen sich um nichts kümmern.

 

Wo sind Popeyes Menschen? Schreiben Sie uns, wir freuen uns auf die Selbstauskunft!

****************************************

Popeye, born April 2022, approx. 50-55 cm

 Update Popeye November 2022:

 

In the shelter since puppyhood, Popeye has become a great young dog. His text as a puppy is even further down the page. 3 of 5 siblings are still in the shelter and Popeye is still living in his former puppy run in front of the shelter, compatible with many other dogs.

 

He is shy and reserved but not afraid. No wonder, he has never known that a human really has time for him. We are FINALLY looking for a home that will show him, with patience and understanding, how wonderful a life away from the shelter can be. Of course Popeye still has to learn the 1 x 1 of dog life in a home. Preferably with an existing first dog. 

 

* born April 2022

* adult shoulder height approx. 55 cm

* currently still in Romania, may leave when he has found a home.

* vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation)

* chipped; tested with 4 D Snaptest (Lyme disease, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)

* neutered

* transport (registered with Traces) to the new home will be completely organised, you don't have to worry about anything.

 

Where are Popeye's humans? Write to us, we look forward to hearing from you via our self information for adoption!

 

****************************************

Popeye, født april 2022, ca. 50-55 cm

Opdatering Popeye november 2022:

 

Popeye har været på internatet siden han var hvalp, og han er blevet en fantastisk ung hund. Hans tekst som hvalp står endnu længere nede på siden. 3 af de 5 søskende er stadig på internatet, og Popeye bor stadig i sin tidligere hvalpegård foran internatet sammen med mange andre hunde.

 

Han er genert og reserveret, men ikke bange. Det er ikke så underligt, for han har aldrig oplevet, at et menneske virkelig har tid til ham. Vi leder ENDELIG efter et hjem, der med tålmodighed og forståelse vil vise ham, hvor vidunderligt et liv uden for internatet kan være. Selvfølgelig skal Popeye stadig lære 1 x 1 livet som hund i et hjem. Helst med en eksisterende første hund. 

 

* født april 2022

* skulderhøjde for voksne ca. 55 cm

* befinder sig i øjeblikket stadig i Rumænien, men rejser måske, når han har fundet et hjem.

* vaccineret (EU-vaccinecertifikat; vaccinationer: rabies + grundvaccination)

* chippet; testet med 4 D Snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)

* kastreret

* transporten (registreret hos Traces) til det nye hjem vil blive organiseret fuldstændigt, du behøver ikke at bekymre dig om noget som helst.

 

Hvor er Popeye's mennesker? Skriv til os, vi glæder os til at høre fra dig!

 

Popeye, geboren April 2022, Endgröße geschätzt ca. 55-60 cm


Popeye und seine Geschwister hatten eigentlich schon ihr Todesurteil unterschrieben. Ihre Mutter Masha wurde schwanger, die Besitzer wollten die Welpen nicht und sie sollten entsorgt werden. Gottseidank konnten sie zusammen mit ihrer Mutter dort herausgeholt werden und können nun liebevoll bei einer Pflegefamilie aufwachsen.
Popeye  ist altersbedingt verspielt, bekommt aber auch nicht genug von Kuscheleinheiten.
Die Welpen haben bei ihrer Pflegefamilie bereits andere Hunde, Katzen und Pferde kennen gelernt. Sie sind also bestens vorbereitet für ihre Familien.
Popeye  und die ganze Rasselbande dürfen sich Anfang Juli auf die Reise zu ihren Familien machen.
Für die Welpen suchen wir Familien mit ausreichend Zeit und Geduld, um ihnen das Hunde ABC beizubringen.
Altersbedingt ist   Popeye noch nicht kastriert. Das sollte zu gegebener Zeit nachgeholt werden.


* geboren April 2022
* Schulterhöhe ausgewachsen ca. 55-60 cm
* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn sie ein Zuhause gefunden hat.
* geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)
* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)
* altersbedingt noch nicht kastriert
* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, sie müssen sich um nichts kümmern.

Welche Familie hat Lust auf ein fröhliches, junges Familienmitglied?  Wir freuen uns auf Ihre Nachricht oder Selbstauskunft!

 

*****

 

Popeye, born April 2022, estimated final size approx. 55-60 cm

Popeye  and his siblings had actually already signed their death warrant. Their mother Masha became pregnant, the owners did not want the puppies and they were to be disposed of. Thank God they could be rescued together with their mother and can now grow up lovingly with a foster family.
Popeye  is playful due to her age, but she also doesn't get enough of cuddles.
The puppies have already met other dogs, cats and horses with their foster family. So they are well prepared for their families.
Popeye  and the whole bunch of rascals will be able to start their journey to their families at the beginning of July.
For the puppies we are looking for families with enough time and patience to teach them the ABC of dogs.
Popeye  is not yet neutered due to his age. This should be done in due course.


* born April 2022
* adult shoulder height approx. 55-60 cm
* currently still in Romania, may leave when she has found a home.
* vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation)
* chipped; tested with 4 D Snaptest (Lyme disease, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)
* not yet neutered due to age
* transport (registered with Traces) to the new home will be completely organised, they don't have to take care of anything.

Which family would like to have a happy, young family member?  We are looking forward to your message or self-disclosure!

 

*****

 

Popeye, født april 2022, anslået slutstørrelse ca. 55-60 cm


Popeye  + søskende havde faktisk allerede underskrevet deres dødsdom. Deres mor Masha blev gravid, men ejerne ville ikke have hvalpene, og de skulle bortskaffes. Gudskelov kunne de reddes sammen med deres mor og kan nu vokse op i en kærlig plejefamilie.
 Popeye er legesyg på grund af sin alder, men hun kan heller ikke få nok af kram.
Hvalpene har allerede mødt andre hunde, katte og heste hos deres plejefamilie. Så de er velforberedte til deres familier.
Popeye  og hele flokken af slyngler vil kunne begynde deres rejse til deres familier i begyndelsen af juli.
Til hvalpene søger vi familier, der har tid og tålmodighed nok til at lære dem hundenes ABC.
Popeye  er endnu ikke kastreret på grund af sin alder. Dette bør ske i rette tid.

* født april 2022
* voksen skulderhøjde ca. 55-60 cm
* er i øjeblikket stadig i Rumænien, men kan rejse, når hun har fundet et hjem.
* vaccineret (EU-vaccinecertifikat; vaccinationer: rabies + grundvaccination)
* chippet; testet med 4 D Snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)
* endnu ikke kastreret på grund af alder
* transporten (registreret hos Traces) til det nye hjem vil være fuldstændig organiseret, de behøver ikke at tage sig af noget.

Er du seriøst interesseret og ønsker at give ham et fremtidigt hjem, så vil vi meget gerne bede dig udfylde vores spørgeskema og sende det til os.