Raphael, geboren ca. 2021 ca. 45 cm

Der süße Goldengel Raphael ist seit Welpe an im Shelter. Seine Geschwister durften schon vor langem in ein eigenes Zuhause ziehen, nur er wartet immer noch geduldig. Er ist ein freundlicher Rüde. Anfangs etwas ängstlich, dann siegt aber meist schnell die Neugierde und er spring über seinen Schatten. In einem neuen Zuhause taut er sicherlich schnell auf und wäre bestimmt auch für sportliche Aktivitäten zu haben. Mit allen Hunden im Shelter versteht er sich sehr gut. 

 

 

 • Geschätztes Geburtsdatum: ca. 2021
 •  Herkunft: gerettet aus der Tötung
 •  ca. 45 cm
 •  aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat.
 •  Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung; hat einen EU Impfpass und einen Mikrochip
 •  Test: 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)
 •  verträglich mit Hunden: ja
 •   kastriert
 •  Transport (angemeldet mit Traces) wird von uns organisiert, sie müssen sich um nichts kümmern

Wir suchen eine Familie, die ihm mit genügend Zeit das Hunde-ABC beibringt.

 

Bei ernsthaftem Interesse, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht oder füllen direkt die Selbstauskunft aus! 

 

*****

 

Raphael, born approx. 2021 approx. 45 cm

 

The sweet golden boy Raphael has been in the shelter since he was a puppy. His siblings were allowed to move into their own homes a long time ago, only he is still waiting patiently. He is a friendly male. He is a friendly dog, a bit timid at first, but then his curiosity quickly wins out and he jumps over his shadow. In a new home he is sure to thaw out quickly and would certainly be up for sporting activities. He gets along very well with all the dogs in the shelter. 

 

 •      Estimated date of birth: ca. 2021
 •      Origin: rescued from the killshelter
 •      Shoulder height approx. 45 cm
 •      Currently still in Romania, may leave when he finds a home.
 •      Vaccinations: Rabies+basic immunisation; has an EU vaccination certificate and microchip.
 •      Test: 4 D Snaptest (borreliosis, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)
 •      compatible with dogs: yes
 •       castrated
 •      Transport (registered with Traces) will be organised by us, you do not have to worry about anything.


We are looking for a family who will teach him the ABC of dogs with enough time.
 
If you are seriously interested, please write us a message or fill out the self-disclosure form directly!
 

*****

 

Raphael, født ca. 2021 ca. 45 cm

 

Den søde gulddreng Raphael har været på internatet siden han var hvalp. Hans søskende fik lov til at flytte ind i deres eget hjem for længe siden, kun han venter stadig tålmodigt. Han er en venlig hanhund. Han er en venlig hund, lidt sky i starten, men så vinder hans nysgerrighed hurtigt, og han hopper over sin skygge. I et nyt hjem vil han sikkert hurtigt tø op og vil helt sikkert være klar til sportslige aktiviteter. Han kommer meget godt ud af det med alle hundene på internatet. 

 

 •     Anslået fødselsdato: ca. 2021
 •      Oprindelse: reddet fra et dyreinternat
 •      størrelse ca. 45 cm
 •      Er i øjeblikket stadig i Rumænien, men rejser måske, når han finder et hjem.
 •      Vaccinationer: Rabies+grundvaccination; har et EU-vaccineringscertifikat og en mikrochip.
 •      Test: 4 D Snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)
 •      kompatibel med hunde: ja
 •      kastreret
 •      Transport (registreret hos Traces) bliver organiseret af os, så du behøver ikke at bekymre dig om noget.

Vi leder efter en familie, der vil lære ham hundenes ABC med tilstrækkelig tid.

 

 

Er du seriøst interesseret og ønsker at give hende et fremtidigt hjem, så vil vi meget gerne bede dig udfylde vores spørgeskema og sende det til os

 

https://www.xn--rumnskehunde-8cb.dk/adoption-af-hund/