Videos ganz unten / Videos below / Videoer nederst på siden

Ronald, geboren ca. 2016, 55 cm, ängstlich

 

Update März 2023:

Man darf ihn anfassen!!!!!!!😍😍😍😍😍😍

 

Ronald kommt mittlerweile etwas öfter aus seinem haus gekrochen und als die große Impfauffrischung dran war, war das unsere Chance. Er war in einem Zwinger und ich habe mich dazu gesetzt und die Tür geschlossen.

 

Natürlich war Ronald gestresst (auch vom Impfen) aber er war tatsächlich nicht mehr panisch und konnte endlich vorsichtig angefasst werden, ohne panisch die Flucht zu ergreifen, oben im Video zu sehen.

 

Wir suchen soooo sehr nach einem adäquaten Platz für ihn. Er ist nicht mehr der Jüngste und sein Leben soll doch endlich beginnen!! Mit anderen Hunden ist er verträglich, diese sollten aber lieb sein.

 

 

Sitzt man Ronald gegenüber, möchte man nur weinen. Was hat er erlebt, dass sie solch eine Angst vorm Menschen hat? Er kommt aus einem Shelter, das vom Erzählen her einfach nur der pure Horror sein muss...die Hunde sind zum Großteil sich selbst überlassen, Futter und Reinigung...was ist das....Seit Ende 2021 im Shelter ... aus Panik wurde normale Angst. Er lebt mittlerweile im großen Auslauf und kommt mit den anderen Hunden klar, lebt aber zurückgezogen in der Hundehütte. Das Geheimnis heißt Zeit und Geduld. 

 

Ronald sucht ein verständnisvolles Zuhause, dass keinerlei Erwartungen stellt und ihn das Tempo bestimmen lässt.

 

* geboren ca. 2016 (geschätzt)
* ca. 55 cm Schulterhöhe
* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat.
*geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)
* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm, Ehrlichiose, Anaplasmose)
*kastriert 
* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, Sie müssen sich um nichts kümmern.
Bei ernsthaftem Interesse freuen wir uns auf Ihre Nachricht oder Selbstauskunft.
****************************************
Ronald, born approx. 2018, ca. 55 cm
Update March 2023:
You can touch him!!!!!!!😍😍😍😍😍😍

Ronald has been crawling out of his house a bit more and when it was time for the big vaccination booster, it was our chance. He was in a kennel and I sat down with him and closed the door.

Of course Ronald was stressed (also from the vaccination) but he actually wasn't panicking anymore and could finally be touched carefully without panicking and running away, see video above.

We are looking soooo hard for the right place for him. He is no longer the youngest and his life should finally begin!

Sitting opposite Ronald, all you want to do is cry. What has he experienced to be so afraid of humans? He comes from a shelter that from the telling must just be pure horror...the dogs are left to fend for themselves for the most part, food and cleaning...what is that....Since late 2021at the shelter.... Panic turned into normal fear. He now lives in the large run and gets along with the other dogs, but lives secluded in the kennel. The secret is time and patience. 

Ronald is looking for an understanding home that has no expectations and lets him set the pace.

* born approx. 2016 (estimated)
* approx. 55 cm shoulder height
* currently still in Romania, may leave when he has found a home.
* vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation).
* chipped; tested with 4 D Snaptest (Lyme disease, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)
*neutered 
* transport (registered with traces) to the new home is completely organised, you don't have to worry about anything.

If you are seriously interested, we are looking forward to your message or self-disclosure.
*************************
Ronald, født ca. 2016, 55 cm
Opdatering marts 2023:
Du kan røre ham!!!!!!!😍😍😍😍😍😍

Ronald er kravlet lidt mere ud af sit hus, og da det var tid til den store vaccinationsforbedring, var det vores chance. Han var i en kennel, og jeg satte mig ned med ham og lukkede døren.

Selvfølgelig var Ronald stresset (også af vaccinationen) men han var faktisk ikke panikslagen mere og kunne endelig blive rørt forsigtigt uden at gå i panik og løbe væk, se videoen ovenfor.

Vi leder sååååååååååå hårdt efter et passende sted til ham. Han er ikke længere den yngste og hans liv skal endelig begynde!

Du sidder over for Ronald og har bare lyst til at græde. Hvad har han oplevet for at være så bange for mennesker? Han kommer fra et shelter, som ud fra fortællingen må være ren rædsel...hundene er overladt til at klare sig selv for det meste, mad og rengøring...hvad er det....Siden slutningen af 2021på shelteret.... Panik blev til normal frygt. Han bor nu i den store løbegård og kommer godt ud af det med de andre hunde, men han lever afsondret i kennelen. Hemmeligheden er tid og tålmodighed. 

Ronald søger et forstående hjem, der ikke har nogen forventninger og lader ham bestemme tempoet.

* født ca. 2016 (skønnet)
* ca. 55 cm skulderhøjde
* befinder sig i øjeblikket stadig i Rumænien, men rejser måske, når han har fundet et hjem.
* Vaccineret (EU-vaccinecertifikat; vaccinationer: rabies + grundvaccination).
* chippet; testet med 4 D snaptest (borrelia, hjerteorm, Ehrlichiosis, Anaplasmosis)
* kastreret 
* transport (registreret med traces) til det nye hjem vil være fuldstændig organiseret, du behøver ikke at bekymre dig om noget.

Hvis du er seriøst interesseret, ser vi frem til at modtage din besked eller din selvoplysning.