Video von März 23


Sigurd, geboren ca. 02/2022, ca. 60 cm Schulterhöhe 

 

Update November 2022:

Sigurd ist mittlerweile zu einem schönen, großen Rüden gewachsen, der leider immer noch im Shelter ist und keine Anfrage bisher hast. Der etwas schüchterne aber sehr verkuschelte Junghund sucht DRINGEND seine Familie, die ihn dort rausholt und ihm zeigt, wie schön das Leben sein kann. Mit allen Artengenossen super verträglich, eignet er sich sowohl als Einzel- als auch als Zweithund bestimmt super und kann mit Geduld und Liebe noch alles vom Leben lernen!

 

Bei ernsthaftem Interesse freuen wir uns über Ihre Nachricht oder Selbstauskunft

 

---------------------------------------------------

 

Erinnert Ihr Euch an die Welpen, die ausgesetzt und in einem Betonrohr gefunden wurden?

 

Einer von ihnen ist der kleine Sigurd.

 

Sie wurden zum Glück noch gefunden und  bei Maria im Shelter aufgenommen und wünschen sich alle, bald ein Zuhause zu finden, wo sie gut behütet aufwachsen können. 

 

Sigurds ist freundlich, altersgemäß verspielt und verträglich. 

 

* geboren ca. 02/2022
* ausgewachsen ca. 60 cm Schulterhöhe 
* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat
* geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)
* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm,Ehrlichiose, Anaplasmose)
* kastriert
* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, Sie müssen sich um nichts kümmern.

 

 

*****

 

Sigurd, born approx. 02/2022, full grown approx. 60 cm shoulder height (estimated)

 

Update November 2022:
Sigurd has grown into a beautiful, big male dog, who is unfortunately still in the shelter and has no request so far. The somewhat shy young dog is URGENTLY looking for his family to take him out of there and show him how beautiful life can be. He is very compatible with all other dogs and is suitable as an only dog as well as a second dog and can learn everything about life with patience and love!

If you are seriously interested, we would be delighted to hear from you or to hear from you. 
___________________________________


Do you remember the puppies that were abandoned and found in a concrete pipe?

One of them is little Sigurd. They were luckily found and taken in by Maria at the Shelter and all wish to find a home soon where they can grow up well cared for. Sigurd is friendly, playful and compatible with his age.

* born approx. 02/2022
* approx. 60 cm shoulder height 
* currently still in Romania, may leave when he has found a home
* vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation)
* chipped; tested with 4 D snaptest (borreliosis, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)
* neutered
* transport (registered with traces) to the new home will be completely organised, you don't have to take care of anything.

If you are seriously interested, we would be pleased to receive your message or self-disclosure.

 

*****

 

Sigurd, født ca. 02/2022, fuldvoksen ca. 60 cm skulderhøjde (skønnet)


Opdatering november 2022:
Sigurd er vokset til en smuk, stor hanhund, som desværre stadig er på internatet og indtil videre ikke har fået nogen anmodning. Den lidt sky unge hund leder INDTRÆNGENDE efter sin familie, der vil tage ham med ud derfra og vise ham, hvor smukt livet kan være. Han er meget kompatibel med alle andre hunde og er velegnet som eneste hund såvel som som anden hund og kan lære alt om livet med tålmodighed og kærlighed!

Hvis du er seriøst interesseret, vil det glæde os at høre fra dig eller at høre fra dig.

--------------------------------------------

 

Kan du huske de hvalpe, der blev forladt og fundet i et betonrør?

En af dem er den lille Sigurd
De blev heldigvis fundet og taget imod af Maria på Shelteret og ønsker alle at finde et hjem, hvor de snart kan vokse op og blive passet godt.

Sigurd er venlig, legesyg og kompatibel med sin alder.

* født ca. 02/2022
* ca. 60 cm skulderhøjde 
* befinder sig i øjeblikket stadig i Rumænien, men rejser måske, når han har fundet et hjem
* vaccineret (EU-vaccinecertifikat; vaccinationer: rabies + grundvaccination)
* chippet; testet med 4 D snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)
* kastreret 
* transport (registreret med spor) til det nye hjem vil blive organiseret fuldstændigt, du behøver ikke at tage dig af noget som helst.

Er du seriøst interesseret og ønsker at give hende et fremtidigt hjem, så vil vi meget gerne bede dig udfylde vores spørgeskema og sende det til os.