Rüde Sir Henry, ca. 55 cm Schulterhöhe, geboren ca. 11/2021

 

Sir Henry  - ein unschuldiges Kriegsopfer... er wurde aus einem abgebrannten Shelter in einem Vorort von Kiew gerettet.

 

Er und 19 andere Hunde aus diesem Shelter hatten nirgends einen Platz, also haben wir natürlich zugesagt, sie aufzunehmen. Das war, als der Krieg gerade losging. Sir Henry ist immer noch im Shelter, hatte leider noch nie eine Anfrage und ist neben Ivan der letzte verbleibende ukrainische Kriegsflüchtling in unserem Shelter.

 

Sir Henry ist ein lieber und freundlicher junger Hund, kein Draufgänger aber ein Spassvogel, der sich bei Maria als super verträglich zeigt mit Artgenossen; wir werden ihre Vorgeschichte nie erfahren, weshalb er in dem abgebrannten Shelter gelandet ist - es ist sicherlich keine schöne :-(

 

* geboren ca. 11/2021
* ca. 55 cm Schulterhöhe
* aktuell noch in Rumänien, darf ausreisen, wenn er ein Zuhause gefunden hat
* geimpft (EU Impfpass; Impfungen: Tollwut+Grundimmunisierung)
* gechipt; getestet mit 4 D Snaptest (Borreliose, Herzwurm,Ehrlichiose, Anaplasmose)
* kastriert
* Transport (angemeldet mit Traces) ins neue Zuhause wird komplett organisiert, Sie müssen sich um nichts kümmern.


Bei ernsthaftem Interesse freuen wir uns über Ihre Nachricht oder Selbstauskunft

 

*****

Sir Henry,male, approx. 55 cm shoulder height, born approx. 11/2021


Sir Henry - an innocent victim of war... He was rescued from a burnt down shelter in a suburb of Kiev.

He and 19 other dogs from this shelter had nowhere to go, so of course we agreed to take them in. That was just as the war was starting. Sir Henry is still at the shelter, unfortunately he has never had an enquiry and, along with Ivan, is the last remaining Ukrainian war refugee at our shelter.

Sir Henry is a sweet and friendly young dog, not a daredevil but a joker, who is super friendly with Maria and other dogs of his kind; we will never know his background, which is why he ended up in the burnt-down shelter - it is certainly not a nice one :-(

* born approx. 11/2021
*approx. 55 cm shoulder height
* currently still in Romania, may leave when he has found a home
* vaccinated (EU vaccination certificate; vaccinations: rabies+basic immunisation)
* chipped; tested with 4 D snaptest (borreliosis, heartworm, ehrlichiosis, anaplasmosis)
* neutered
* transport (registered with traces) to the new home will be completely organised, you don't have to take care of anything.

If you are seriously interested, we would be pleased to receive your message or self-assessment.

 

*****

 

Sir Henry, ca. 55 cm skulderhøjde, født ca. 11/2021

Sir Henry - et uskyldigt offer for krigen... Han blev reddet fra et nedbrændt krisecenter i en forstad til Kiev.

Han og 19 andre hunde fra dette shelter havde ingen steder at tage hen, så vi indvilligede selvfølgelig i at tage dem ind.

Sir Henryer en dejlig og venlig ung hund, som Maria viser er kompatibel med artsfæller; vi vil aldrig kende deres historie, hvilket er grunden til, at han endte i det nedbrændte shelter - det er bestemt ikke en rar en :-(

* født ca. 11/2021
* ca. 55 cm skulderhøjde
* befinder sig i øjeblikket stadig i Rumænien, men rejser måske, når han har fundet et hjem
* vaccineret (EU-vaccinecertifikat; vaccinationer: rabies + grundvaccination)
* chippet; testet med 4 D snaptest (borreliose, hjerteorm, ehrlichiose, anaplasmose)
* kastreret
* transport (registreret med spor) til det nye hjem vil blive organiseret fuldstændigt, du behøver ikke at tage dig af noget som helst.

 

Er du seriøst interesseret og ønsker at give hende et fremtidigt hjem, så vil vi meget gerne bede dig udfylde vores spørgeskema og sende det til os.

 

 

Fotos der Ankunft / Pictures of arrival: